AGP團隊受邀前往宜蘭縣104年度第二學期紫錐花運動研習營,示範最有果效的校園反毒宣導,深受各校學務生教組長肯定與支持

 

 

 

 

 

 

 

 

AGP抵達會場喽!

 

 

 

 

 

 

 

 

開始裝設!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

活動進行中